Nagy kontrasztú vátozat
 
 
2019.08
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  

 
 
 
 
Határozat - Védőkörzet elrendelése


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

4403 Nyíregyháza, Kelet u.1.

06/42/451-200; Fax:06/42/451-221

Email: szabolcs_megye@oai.hu Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a JavasriptetIktsz.: 24.1/00783/0001/2010
Tárgy: Védőkörzet elrendelése nyulak vérzéses betegsége miatt
Ügyintéző: Dr. Hortobágyi


HATÁROZAT

Nyulak vérzéses betegsége megállapítása miatt

Záhony, Zsurk, Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Mándok, Eperjeske, Tiszamogyorós, Tornyospálca, Újkenéz, Tiszakerecseny, Mátyus, Mezőladány, Benk települések közigazgatási területére

védőkörzetet

rendelek el.

A védőkörzettel kapcsolatos előírások:

A védőkörzeten belül a nyúlszállítás és nyúlkihelyezés tilos. A vágási súlyt elért nyulak előzetes (átvételt megelőző tizenkét órán belüli) kedvező eredményű hatósági állatorvosi vizsgálatot követően szállíthatók ki vágóhídra.

A védőkörzet nem fertőzött községeiből csak az igazgatóság engedélyével szabad a megállapított fertőző betegség iránt fogékony állatokat, ilyen állatok nyers termékeit, növényi és állati eredetű takarmányt vagy fertőzés terjesztésére alkalmas tárgyat kivinni, ilyen állatokat, állatok nyes termékeit a védőkörzeti területre bevinni.

A védőkörzet alá eső terület házinyúl állományait a nyulak vérzéses betegsége szempontjából a tulajdonos költségére immunizáltatni kell az illetékes magán állatorvossal. A nyúlállományokban tapasztalt megbetegedést haladéktalanul jelenteni kell az illetékes magán vagy hatósági állatorvosnak.

Fogékony állatok számára takarmányt forgalmazni csak a járvány védelmi szabályok betartásával lehet.

A fenti előírások megsértése esetén élelmiszerlánc felügyeleti bírság szabható ki.

A határozat meghozatalával kapcsolatos költségeket az állam viseli.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósához címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának technikai okok miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Lónya község egy nyúl állományában az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága M2010-20004223 számú eredményközlőjében nyulak vérzéses betegségét állapította meg. Az ÁllategészségügyiSzabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet (továbbiakban ÁSZ.) 473. §-a előírja, hogy „ Az állomás a betegség tovaterjedésének megakadályozása céljából köteles védőkörzetet és a védőkörzeten belül a házinyúl állományok védőoltását elrendelni."

Az ÁSZ. 122. § (1) bekezdése szerint: „ A védőkörzetet a betegség megállapításának helyétől kiinduló legalább tíz kilométer sugarú kör által határolt területen kell kialakítani" A betegség megállapításának helyétől számított tíz kilométer sugarú kör magába foglalja Záhony, Zsurk, Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Mándok, Eperjeske, Tiszamogyorós, Tornyospálca, Újkenéz, Tiszakerecseny, Mátyus, Mezőladány, Benk települések területét.

A védőkörzetre vonatkozó szabályokat az ÁSZ. 122. § (3) bekezdése, valamint a 473. § b) pontja alapján írtam elő. A 473. § b) pontja szerint: „Az állomás szabályozza a védőkörzeten belüli nyúlszállítást és kihelyezést, továbbá a védőkörzetből történő nyúlkiszállítást."

A fogékony állatok vakcinázását az ÁSZ. 467. § (4) bekezdése, valamint a 473. § a) pontja alapján rendeltem el. A vakcinázás költségéről az ÁSZ. 467. § (6) bekezdése alapján határoztam, mely szerint „A védőoltás költségei az állattartót terhelik."

A takarmányforgalmazásra vonatkozó előírást az ÁSZ 475. § (4) bekezdése alapján rendeltem el.

Az élelmiszerlánc felügyeleti bírságra vonatkozó figyelmeztetésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés de) pontjában leírtak alapján határoztam, mely szerint a határozatnak tartalmaznia kell az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit.

Határozatomat az Állategészségügyi Szabályzat kiadásról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 122. § (2) bekezdésében és a 473. § (a) pontjában biztosított hatáskörömben hoztam.

Illetékességemet a Ket. 21. § a) pontja alapján állapítottam meg.

A fellebbezésről a Ket. 98.§.(1), a 99.§.(1), és a 102.§ (1) bekezdései, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 7. § (1) bekezdése alapján határoztam.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásáról az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelkeztem.


Az illetékmentességet az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 25. pontja alapján állapítottam meg.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékozatót a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján adtamDr. Vajda Lajos 

                                                           igazgató főállatorvos
  
Nyíregyháza, 2010. március 25.
A határozatot kapja:

1.  Érintett települések polgármesteri hivatala

2.  Dr. Garda Béla kerületi főállatorvos Fehérgyarmat

3.  Dr. Baghy Zoltán kerületi főállatorvos Kisvárda

4.  Érintett állatorvosok

5.  Irattár